Biblioteki (Rodziny) Revit®

Zbiornik Modułowy AmargTank MultiPower

Atrybuty Produktu

Kategoria Zbiorniki

Obiekty BIM do pobrania

Nazwa Plik do pobrania
Autodesk Revit 2018 PL (Wersja 1.00) , aby pobrać plik.

 

 

 

Produkt

Modułowe zbiorniki na wodę z tworzyw sztucznych są przeznaczone do pracy zarówno w obiektach przemysłowych, jak również w budynkach użyteczności publicznej: ośrodkach zdrowia (szpitalach, hospicjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach rehabilitacyjnych, uzdrowiskach, sanatoriach), hotelach, pensjonatach, szkołach, budynkach wielorodzinnych (bloki, wieżowce, kamienice), czy obiektach sakralnych.

Zbiorniki na wodę z płyt modułowych MultiPower znajdują zastosowanie jako:

 • zbiorniki przeciwpożarowe naziemne do magazynowania wody do celów ppoż.,
 • zbiorniki rezerwowe wody pitnej dedykowane dla placówek medycznych, biurowców, budynków wielorodzinnych,
 • zbiorniki magazynowe wody do celów produkcyjnych dla zakładów przemysłowych,
 • zbiorniki retencyjne na wody opadowe (zbiorniki na deszczówkę) o dużych pojemnościach do zabudowy wewnątrz budynków.

Zbiorniki są budowane w technologii AmargTank MultiPower, której nazwa podchodzi od unikalnej konstrukcji płyt sandwichowych MultiPower, poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub spawanie ekstruzyjne płyt modułowych wytworzonych z niekorodującego, obojętnego fizjologicznie tworzywa z grupy poliolefin – polipropylenu copolimeru PP-C ze stabilizacją na promienie UV stanowiących korpus (ściany) zbiornika oraz płyt litych stanowiących dno i sufit zbiornika.

Konstrukcję stanowią płyty tworzywa RAL 7032 typu AMARGO® oraz prefabrykowane płyty modułowe panelowe typu MultiPower AMARGPanel® nowej generacji, o wymiarach 1000 x 2600 mm i grubości 51 mm, cechujące się konstrukcją sandwichową (obustronnie zamknięta wewnętrzna kratownica tworzywowa). Wewnętrzne wzmocnienia płyt typu MultiPower AMARGPanel® (przypominające plaster miodu) są realizowane za pomocą poprzecznych żeber usztywniających w dwóch wariantach rozstawu: 50/50 mm lub 50/100 mm. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowych profili stalowych. Gładka powierzchnia zewnętrzna płyt ułatwi utrzymanie zbiornika w czystości podczas okresu eksploatacji.

Konstrukcję wykonaną z płyt modułowych polipropylenowych ze stabilizacją na UV i starzenie charakteryzuje znacznie większa wytrzymałość, stabilność oraz sztywność, niż w przypadku konstrukcji zbiornika wykonanej w całości z płaskiej płyty litej.

Zbiorniki z płyt modułowych są wykonywane według wytycznych Normy Zakładowej nr NZ-AM/14192/TERM/2020.

Jeśli warunki posadowienia na to pozwalają, zbiorniki są wykonywane w zakładzie producenta, a następnie dostarczane na miejsce. Większość realizacji odbywa się jednak wewnątrz istniejących budynków, do których nie ma możliwości na wniesienie zbiornika w całości – często wejście do pomieszczenia np. pompowni odbywa się przez wąskie korytarze i drzwi. W takich przypadkach budowa jest realizowana na miejscu.

Podłoże, na którym ma zostać posadowiony zbiornik powinno być równe (pozbawione uskoków, zagłębień, ostrych krawędzi) i oczyszczone ze wszelkich zabrudzeń. Jeśli nie ma odpowiedniego fundamentu, należy go wcześniej wykonać. Jego powierzchnia powinna być gładka i wyrównana, ze spadkiem maksymalnie 0,5% w jednym kierunku. Poprawnie wykonany fundament pozwoli na posadowienia zbiornika zgodnie z wymaganiami statyki i tym samym na przeniesienie obciążenia pochodzącego od ciężaru własnego zbiornika, jak również zawartej w nim wody podczas całkowitego napełnienia.

Wśród zalet rozwiązania konstrukcyjnego z tworzywowych płyt modułowych znajdują się:

 • dobra izolacyjność cieplna (1,7 W/m2×K) ograniczająca nagrzewanie wody,
 • brak efektu wykraplania się pary wodnej na ściankach zbiornika,
 • niska waga płyt sandwichowych MultiPower,
 • materiał posiadający atesty Państwowego Zakładu Higieny,
 • brak stalowych elementów zbiornika, co przekłada się na całkowitą odporność na korozję, a tym samym oszczędności i łatwość utrzymania zbiornika,
 • zapewnienie czystości wody pitnej oraz ochrona elementów instalacji przeciwpożarowych,
 • brak konieczności ingerencji w konstrukcję budynku i możliwość optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni,
 • materiał przyjazny w obróbce, co umożliwia modyfikację położenia i typu króćców,
 • krótki czas wyłączenia instalacji z ruchu na czas budowy zbiornika.

Więcej przydatnych informacji znajduje się w poradniku dla projektantów instalacji sanitarnych i przeciwpożarowych, w których zastosowanie znajdują wewnętrzne zbiorniki na wodę: https://cutt.ly/kA3CNYA.

 

Biblioteki Revit

Zawartość pakietu do pobrania to 4 rodziny Revit zbiorników w różnej konfiguracji, szablon zawierający zestawienia materiałowe oraz tabele do wykorzystania w dokumentacji projektowej, oznaczenia (tagi) kompatybilne z biblitokami zbiorników oraz przewodnik Użytkownika. Całość przygotowana została w taki sposób by umożliwić Państwu natychmiastowe rozpoczęcie pracy z bibliotekami i wykorzystanie ich całego potencjału w dokumentacji projektowej - zarówno części rysunkowej jak i opisowej. Ze względu na bogatą zawartość parametrów mechanicznych, elektrycznych i katalogowych oraz 3 poziomy szczegółowości geometrii biblioteki znajdą zastosowanie od fazy koncepcyjnej, przez projekt budowlany i wykonawczy aż po zamówienia handlowe.

Zapytaj o produkt