Biblioteki (Rodziny) Revit®

Kratka Wentylacyjna MILA A+

Atrybuty Produktu

Kategoria Kratki Wentylacyjne

Obiekty BIM do pobrania

Nazwa Plik do pobrania
Autodesk Revit 2018 PL (Wersja 1.00) , aby pobrać plik.

 

 

 

Produkt

Kratka wentylacyjna wywiewna serii MILA A+ charakteryzuje się automatyczną regulacją strumienia powietrza odprowadzanego z pomieszczeń. Funkcja wyrównania przepływu realizowana jest poprzez zmianę położenia elementu regulacyjnego, na skutek wzrostu lub spadku ciśnienia w kanale wentylacyjnym. Seria MILA A + może być stosowana w budynkach mieszkalnych, (jedno i wielorodzinnych,) zamieszkania zbiorowego (w tym hoteli), biurowych, użyteczności publicznej, oświatowych, placówkach służby zdrowia, gospodarczych, w zbiorczych i indywidualnych systemach wentylacji. Głównym przeznaczeniem jest odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z mieszkań, w systemowych rozwiązaniach mechanicznej wentylacji wywiewnej – SENSOVENT. Kratki MILA A+ stosowane są w celu utrzymanie analogicznego (lub zbliżonego) strumienia powietrza wyciągowego, dla różnych pomieszczeń „połączonych” wspólną instalacją wywiewną i wspólnym wentylatorem. Preferowany zakres ciśnień dla instalacji o podwyższonych wymaganiach akustycznych (np. lokale mieszkalne): 50-80Pa. Niższe ciśnienia pracy (20-50 Pa) dedykowane są dla tych instalacji, w których zapotrzebowanie powietrza wyciągowego jest mniejsze od przepływu nominalnego (np. okresowe obniżenie wydajności przy współpracy z wentylatorami SENSOVENT wyposażonymi w funkcję tzw. „obniżenia nocnego”.) Produkt posiada wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające, w tym Krajową Ocenę Techniczną ITB potwierdzającą deklarowane właściwości użytkowe oraz możliwość zastosowania na cele wentylacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Biblioteki Revit

Zawartość pakietu do pobrania to rodzina Revit kratki wentylacyjnej, szablon zawierający zestawienia materiałowe oraz tabele do wykorzystania w dokumentacji projektowej, oznaczenia (tagi) kompatybilne z biblitokami kratek wentylacyjnych oraz przewodnik Użytkownika. Całość przygotowana została w taki sposób by umożliwić Państwu natychmiastowe rozpoczęcie pracy z bibliotekami i wykorzystanie ich całego potencjału w dokumentacji projektowej - zarówno części rysunkowej jak i opisowej. Ze względu na bogatą zawartość parametrów mechanicznych, i katalogowych oraz 3 poziomy szczegółowości geometrii biblioteki znajdą zastosowanie od fazy koncepcyjnej, przez projekt budowlany i wykonawczy aż po zamówienia handlowe.

Zapytaj o produkt