Biblioteki (Rodziny) Revit®

Nawiewnik Okienny VENTIN

Atrybuty Produktu

Kategoria Nawiewniki Okienne

Obiekty BIM do pobrania

Nazwa Plik do pobrania
Autodesk Revit 2018 PL (Wersja 1.00) , aby pobrać plik.

 

 

 

Produkt

Akustyczny nawiewnik okienny serii VENTIN+ charakteryzuje się automatyczną regulacją strumienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Element regulacyjny nawiewnika wyposażony jest w czujnik (odpowiednio skalibrowana taśma poliamidowa), którego reakcja na zmianę wilgotności względnej skutkuje zmianą ilości dostarczanego powietrza. Istotną cechą nawiewników serii VENTIN jest możliwość swobodnego wyboru pomiędzy trybem podstawowym (tj. wyżej opisaną regulacją w funkcji wilgotności) a dwoma trybami, w których strumień powietrza zależy wyłącznie od aktualnej różnicy ciśnień. Wybór pomiędzy trzema funkcjami 1 -Vmin / H -auto / 2 -Vmax odbywa się z za pomocą estetycznego 3-stopniowego przełącznika. Typoszereg występuję w trzech wariantach,(VENTIN HY+, SHY+, STHY+) różniących się wartością izolacyjności akustycznej. Produkt posiada wszelkie niezbędne dokumenty dopuszczające, w tym Krajową Ocenę Techniczną ITB potwierdzającą deklarowane właściwości użytkowe oraz możliwość zastosowania na cele wentylacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

 

Biblioteki Revit

Zawartość pakietu do pobrania to rodzina Revit nawiewnika okiennego, szablon zawierający zestawienia materiałowe oraz tabele do wykorzystania w dokumentacji projektowej, oznaczenia (tagi) kompatybilne z biblitokami nawiewników okiennych oraz przewodnik Użytkownika. Całość przygotowana została w taki sposób by umożliwić Państwu natychmiastowe rozpoczęcie pracy z bibliotekami i wykorzystanie ich całego potencjału w dokumentacji projektowej - zarówno części rysunkowej jak i opisowej. Ze względu na bogatą zawartość parametrów mechanicznych, i katalogowych oraz 3 poziomy szczegółowości geometrii biblioteki znajdą zastosowanie od fazy koncepcyjnej, przez projekt budowlany i wykonawczy aż po zamówienia handlowe.

Zapytaj o produkt